Category / Terapie dzieci

  Loading posts...
 • Trening Umiejętności Społecznych

  Trening Umiejętności Społecznych to forma pracy skoncentrowana na uczeniu dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Trening skupia się na rozwoju umiejętności komunikacyjnych, prospołecznych oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych.   Kto może skorzystać z Treningu Umiejętności Społecznych:  dzieci, które mają trudności w nawiązywaniu relacji z innymi przez np. nieśmiałość  dzieci, które są mało asertywne  dzieci, które mają…
 • Terapia pedagogiczna

  Terapia pedagogiczna to długotrwałe oddziaływania nastawione na pomoc dziecku, których celem jest niwelowanie trudności i objawów niepowodzeń szkolnych. W terapii dąży się do kompleksowego rozwoju zdolności poznawczych, percepcyjno-motorycznych oraz wspomagania realizacji obowiązku szkolnego.   Warto zgłosić się na terapię, jeśli u dziecka występują trudności:  w nauce, szczególnie w nauce pisania i czytania (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia) …
 • Terapia psychologiczna

  Terapia psychologiczna ma na celu zrozumienie i poznanie przyczyn zachowań manifestowanych przez dziecko. Terapia dostarcza narzędzi do radzenia sobie z przeżywanymi trudnościami oraz zapewnia wsparcie zarówno dzieciom, jak i całej rodzinie, która pragnie pomóc zmagającemu się z trudnościami dziecku.   Warto zgłosić się na terapię, jeśli u dziecka występują trudności:  z radzeniem sobie ze złością  w…
 • Terapia dysfunkcji stomatologicznych

  Terapia dysfunkcji stomatologicznych to projekt polegający na współpracy specjalistów z 4 różnych dziedzin takich jak fizjoterapia, logopedia, ortodoncja, psychologia. Dzięki takiej współpracy jesteśmy w stanie pomóc dzieciom z dysfunkcjami w obrębie narządu żucia. Warto się do nas umówić kiedy u Twojego dziecka występują: ślinienie często otwarta buzia nieprawidłowa pozycja języka zgrzytanie zębami nadmierne zaciskanie zębów…
 • Terapia logopedyczna

  Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie komunikacji dziecka poprzez stopniowe usuwanie zakłóceń, które występują podczas porozumiewania się.  Warto zgłosić się na terapię, jeśli u dziecka występują trudności:  z rozwojem mowy  z upośledzeniem słuchu  z nieprawidłową budową języka lub zniekształceniem zgryzu  z mową, a dokładniej jeśli występują wady wymowy  z wolniejszym przebiegiem rozwoju psychomotorycznego lub emocjonalnego…
 • Terapia integracji sensorycznej

  Terapia integracji sensorycznej to nauka właściwego zarządzania bodźcami, które napływają do dziecka z zewnątrz i adekwatnego reagowania na te bodźce. Celem terapii SI jest poprawa codziennego funkcjonowania dziecka, a dzięki temu również jakości jego życia. Warto zgłosić się na terapię, jeśli dziecko: jest niespokojne, płaczliwe  ma problemy z koordynacją uwagi  jest nadwrażliwe na dźwięki i…
 • Fizjoterapia

  Fizjoterapia dzieci składa się z oceny prawidłowego rozwoju dziecka, uzyskania wskazówek odnośnie prawidłowego postępowania z dzieckiem, i rehabilitacji, jeśli zachodzi taka potrzeba.  Warto się do nas zgłosić, kiedy dziecko zmaga się z:   wadami postawy  asymetriami w obrębie tułowia  obniżonym napięciem mięśniowym  skrzywieniami kręgosłupa  trudnościami z oddychaniem  częstymi bólami głowy  Pierwsza wizyta  Fizjoterapeuta ocenia stan motoryczny…
 • WWRD

  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to specjalistyczne zajęcia, które koncentrują się na wspieraniu rozwoju najmłodszych we wszystkich sferach funkcjonowania. Zajęcia odbywające się w ramach WWRD są prowadzone kompleksowo przez psychologów, logopedów, fizjoterapeutów i pedagogów.  Kto może skorzystać z WWRD?  Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy  Dzieci z opóźnionym rozwojem ruchowym  Dzieci…