„aspi-RACJĘ mamy w pracy”

Innowacja społeczna realizowana w ramach projektu “Małe Wielkie Zmiany”,  prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Cel: ulepszenie procesu zarządzania pracą osoby z Zespołem Aspergera.

Efekt: opracowanie narzędzi do wdrożenia pracownika z Zespołem Aspergera i rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów w tej współpracy.  Pracodawcy otrzymali narzędzia, ułatwiające zarządzanie, przyczyniające się do wzrostu wiedzy i umiejętności pracodawców w zakresie współpracy z osobami z ZA. Opracowane zostały filmy, prezentujące najczęstsze sytuacje dotyczące kontaktu z pracownikiem, wspierane krótkimi „przypominajkami” w postaci fiszek.