„Początek dla młodych”

„Początek dla młodych” to projekt, którego celem jest zwiększenie samodzielności i sprawności wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, głównie intelektualnymi i sprzężonymi, oraz z zaburzeniami wieku rozwojowego współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W terminie od 01.04.2022r. – 31.03.2025r. 20 uczestników z Wielkopolski, głównie ze Swarzędza oraz gmin ościennych skorzysta z intensywnego wsparcia terapeutycznego z obszaru: fizjoterapii, integracji sensorycznej oraz terapii logopedycznej. Każdemu z uczestników opracowany zostanie indywidualny plan terapii, zgodnie z którym udzielane będą poszczególne formy wsparcia. Działania ukierunkowane są na poprawę funkcjonowania uczestników w wymiarze fizycznym oraz psychospołecznym.

Działania rekrutacyjne prowadzone będą przez OREW Początek Świata oraz przewidują współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami edukacyjnymi, szpitalami działającymi na terenie Swarzędza oraz gmin ościennych.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Udział w projekcie jest bezpłatny.

plakat_PFRON-724x1024