“Poszukiwacze wsparcia”

Innowacja społeczna realizowana w ramach projektu “Inkubator Wielkich Jutra”, prowadzonego przez DGA S.A.

Cel: zapewnienie opiekunów dzieciom z niepełnosprawnościami w czasie, gdy nie mogą przebywać w placówkach oświatowych lub innych
instytucjach, sprawujących nad nimi opiekę.

Grupa docelowa: rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, placówki oświatowe, opiekunowie.

Efekt: uruchomienie portalu na którym rodzice, placówki i opiekunowie mogą wymieniać się informacjami, kontaktami w celu poszukiwania opiekunów dla dzieci z niepełnosprawnościami.