Zarząd Fundacji Początek Świata

  • Aleksandra Skraburska – Prezes Zarządu
  • Piotr Skraburski – Członek Zarządu

Rada Fundacji Początek Świata

  • Marta Lemańska-Ciupak
  • Łukasz Bińkowski