„aspi-RACJĘ mamy w pracy”

Innowacja społeczna realizowana w ramach projektu “Małe Wielkie Zmiany”,  prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Cel: ulepszenie procesu zarządzania pracą osoby z Zespołem Aspergera.

Efekt: opracowanie narzędzi do wdrożenia pracownika z Zespołem Aspergera i rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów w tej współpracy.  Pracodawcy otrzymali narzędzia, ułatwiające zarządzanie, przyczyniające się do wzrostu wiedzy i umiejętności pracodawców w zakresie współpracy z osobami z ZA. Opracowane zostały filmy, prezentujące najczęstsze sytuacje dotyczące kontaktu z pracownikiem, wspierane krótkimi „przypominajkami” w postaci fiszek.

 

„Model wsparcia w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych”

Innowacja społeczna realizowana w ramach projektu „Akcja Inkubacja”, prowadzonego przez ECORYS Polska S.A. w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS.

Innowacja została wybrana do upowszechniania jako jedna z 8 innowacji w całej Polsce.

Cel: projekt polegał na stworzeniu modelu wsparcia w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i wchodzeniu na rynek pracy.

Odbiorcy-uczniowie, użytkownicy – doradcy zawodowi/ psychologowie/ wychowawcy itp.

Model oparty był o zasady gier miejskich – działania na podstawie scenariusza, który sprawdza postawy – daje informację zwrotną nt słabych i mocnych stron, pokazuje schematy, perspektywę i konsekwencje.

 

“Poszukiwacze wsparcia”

Innowacja społeczna realizowana w ramach projektu “Inkubator Wielkich Jutra”, prowadzonego przez DGA S.A.

Cel: zapewnienie opiekunów dzieciom z niepełnosprawnościami w czasie, gdy nie mogą przebywać w placówkach oświatowych lub innych
instytucjach, sprawujących nad nimi opiekę.

Grupa docelowa: rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, placówki oświatowe, opiekunowie.

Efekt: uruchomienie portalu na którym rodzice, placówki i opiekunowie mogą wymieniać się informacjami, kontaktami w celu poszukiwania opiekunów dla dzieci z niepełnosprawnościami.