“Wyjątkowe dziecko – wyjątkowa rodzina” 

„Wyjątkowe dziecko – wyjątkowa rodzina” to projekt, którego celem jest zwiększenie sprawności i samodzielności 10 dzieci z niepełnosprawnościami zamieszkujących obszary wiejskie i miejscowości do 30 tys. mieszkańców finansowany ze środków Fundacji PZU w ramach programu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”.

W terminie od 01.08.2022r. – 31.01.2023r. uczestnicy korzystać będą z nieodpłatnego wsparcia terapeutycznego z zakresu fizjoterapii, terapii integracji sensorycznej, terapii logopedycznej i psychoterapii, a ponadto wezmą udział w 4 warsztatach dla całych rodzin, które oprócz okazji do wzmocnienia łączących je więzi dostarczą dawki oddziaływań terapeutycznych m.in. z zakresu arteterapii. Każdy uczestnik posiadał będzie swój indywidualny plan terapii, a jego rodzice otrzymają wskazówki pozwalające na kontynuowanie pracy z dzieckiem w domu, po zakończeniu projektu, co pozytywnie wpłynie na trwałość osiągniętych efektów terapeutycznych.

 

„Początek dla młodych”

„Początek dla młodych” to projekt, którego celem jest zwiększenie samodzielności i sprawności wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, głównie intelektualnymi i sprzężonymi, oraz z zaburzeniami wieku rozwojowego współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W terminie od 01.04.2022r. – 31.03.2025r. 20 uczestników z Wielkopolski, głównie ze Swarzędza oraz gmin ościennych skorzysta z intensywnego wsparcia terapeutycznego z obszaru: fizjoterapii, integracji sensorycznej oraz terapii logopedycznej. Każdemu z uczestników opracowany zostanie indywidualny plan terapii, zgodnie z którym udzielane będą poszczególne formy wsparcia. Działania ukierunkowane są na poprawę funkcjonowania uczestników w wymiarze fizycznym oraz psychospołecznym.

Działania rekrutacyjne prowadzone będą przez OREW Początek Świata oraz przewidują współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami edukacyjnymi, szpitalami działającymi na terenie Swarzędza oraz gmin ościennych.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

„aspi-RACJĘ mamy w pracy”

Innowacja społeczna realizowana w ramach projektu “Małe Wielkie Zmiany”,  prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Cel: ulepszenie procesu zarządzania pracą osoby z Zespołem Aspergera.

Efekt: opracowanie narzędzi do wdrożenia pracownika z Zespołem Aspergera i rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów w tej współpracy.  Pracodawcy otrzymali narzędzia, ułatwiające zarządzanie, przyczyniające się do wzrostu wiedzy i umiejętności pracodawców w zakresie współpracy z osobami z ZA. Opracowane zostały filmy, prezentujące najczęstsze sytuacje dotyczące kontaktu z pracownikiem, wspierane krótkimi „przypominajkami” w postaci fiszek.

 

„Model wsparcia w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych”

Innowacja społeczna realizowana w ramach projektu „Akcja Inkubacja”, prowadzonego przez ECORYS Polska S.A. w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS.

Innowacja została wybrana do upowszechniania jako jedna z 8 innowacji w całej Polsce.

Cel: projekt polegał na stworzeniu modelu wsparcia w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i wchodzeniu na rynek pracy.

Odbiorcy-uczniowie, użytkownicy – doradcy zawodowi/ psychologowie/ wychowawcy itp.

Model oparty był o zasady gier miejskich – działania na podstawie scenariusza, który sprawdza postawy – daje informację zwrotną nt słabych i mocnych stron, pokazuje schematy, perspektywę i konsekwencje.

 

“Poszukiwacze wsparcia”

Innowacja społeczna realizowana w ramach projektu “Inkubator Wielkich Jutra”, prowadzonego przez DGA S.A.

Cel: zapewnienie opiekunów dzieciom z niepełnosprawnościami w czasie, gdy nie mogą przebywać w placówkach oświatowych lub innych
instytucjach, sprawujących nad nimi opiekę.

Grupa docelowa: rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, placówki oświatowe, opiekunowie.

Efekt: uruchomienie portalu na którym rodzice, placówki i opiekunowie mogą wymieniać się informacjami, kontaktami w celu poszukiwania opiekunów dla dzieci z niepełnosprawnościami.