Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej to nauka właściwego zarządzania bodźcami, które napływają do dziecka z zewnątrz i adekwatnego reagowania na te bodźce. Celem terapii SI jest poprawa codziennego funkcjonowania dziecka, a dzięki temu również jakości jego życia.

Warto zgłosić się na terapię, jeśli dziecko:

  • jest niespokojne, płaczliwe 
  • ma problemy z koordynacją uwagi 
  • jest nadwrażliwe na dźwięki i światło 
  • ma trudności z rozumieniem poleceń 
  • ma słabą lub nadmierną reakcję na ból 
  • cierpi na chorobę lokomocyjną 
  • nie toleruje zabiegów higienicznych 
  • unika dotyku lub nadmiernie do niego dąży 

Pierwsza wizyta  

Wykwalifikowany terapeuta SI przeprowadza badanie dziecka i szczegółowy wywiad z rodzicami. Wykonuje również testy diagnozujące ewentualne zaburzenia oraz obserwuje zachowanie dziecka podczas zabawy, w celu dobrania terapii do indywidualnych potrzeb dziecka.