Misja 

Idea powstania i tworzenia Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego zrodziła się z doświadczeń, marzeń oraz chęci kompleksowej pomocy. Pragniemy tworzyć kawałek innego świata, który ułatwi funkcjonowanie rodzinom, które stają przed wyzwaniem związanym z wychowaniem chorego dziecka. 

Misją OREW i jego pracowników jest tworzenie przestrzeni, która przyniesie ukojenie i harmonię oraz będzie oferować realne wsparcie dla całych rodzin. W OREW rządzi wiara w siłę i skuteczność nauczania funkcjonalnego, czyli przygotowanie wychowanków do godnego, aktywnego i na miarę możliwości, niezależnego życia w społeczeństwie.

 

Wizja 

Wizją Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego jest tworzenie miejsca funkcjonującego na nowych zasadach. Marzymy o przestrzeni przepełnionej pozytywną atmosferą, gdzie zwyczajne staje się nadzwyczajnym, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie i… siebie. 

Będziemy bezustannie dążyć do tego, by być placówką, w której: 

  •  z otwartością przyglądamy się potrzebom naszych wychowanków, by wspomagać ich indywidualny rozwój i odkrywać ich indywidualne zdolności,
  • zapewniamy wychowankom możliwość zdobywania nowych szczytów w ich rozwoju psycho-fizycznym,
  • specjaliści wybierają najbardziej optymalną terapię dla wychowanka oraz opracowują i realizują programy mając na uwadze funkcjonalne podejście do nauczania,
  • pracownicy OREW aktywnie i systematycznie współpracują z rodzicami/opiekunami oraz są ich wsparciem i doradcą, wierząc, że najcenniejsza dla naszych wychowanków jest rodzina,
  • priorytetem dla pracowników OREW jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji oraz reprezentowanie najwyższych postaw etycznych.