Rekrutacja do OREW

Serdecznie zapraszamy do naszego Ośrodka Rehebilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Swarzędzu. Nasza placówka to kameralne miejsce, w którym dzieci i młodzież mogą poczuć się bezpiecznie i rozwinąć swoje skrzydła. W OREW-ie z otwartością przyglądamy się potrzebom naszych wychowanków, aby wspomagać ich indywidualny rozwój i odkrywać ukryte talenty. Naszym priorytetem jest funkcjonalne podejście do nauczania. 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do OREW

Statut OREW w Swarzędzu

 

Oryginał wniosku można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: ul. J.Słowackiego 67, 62-020 Swarzędz lub zeskanować i przesłać mailem na: orew@poczatekswiata.org

Rekrutacja do OREW w Swarzędzu ma charakter ciągły.

Ośrodek zapewnia dzienny pobyt dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 r.ż.:

1. Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

2. Z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Godziny pracy OREW: 7:30-15:30, dostępna jest również świetlica dla wychowanków.

W OREW, dzieci i młodzież mogą zrealizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązek szkolny i nauki. Prócz tego dołożymy wszelkich starań, by nabyły umiejętności, które pomogą im lepiej funkcjonować na dalszych etapach życia. Nasze nowe sale dydaktyczne dostosowaliśmy do potrzeb naszych wychowanków. W ramach organizowanych zajęć, będą oni korzystać z sali doświadczania świata, czy z funkcjonalnej łazienki terapeutycznej. Stały dostęp do sali rehabilitacyjnej ze sprzętem do fizjoterapii i integracji sensorycznej zapewni naszym dzieciom możliwość zdobywania nowych szczytów w ich rozwoju psycho-fizycznym.    

Wierzymy, że najważniejsza dla naszych dzieci jest rodzina, dlatego pracownicy OREW aktywnie i systematycznie będą współpracować z Rodzicami/Opiekunami. Jeśli pojawi się taka potrzeba, będziemy nie tylko szkołą dla Waszych Dzieci ale również wsparciem i doradcą dla Was Rodziców/Opiekunów.