WWRD

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to specjalistyczne zajęcia, które koncentrują się na wspieraniu rozwoju najmłodszych we wszystkich sferach funkcjonowania. Zajęcia odbywające się w ramach WWRD są prowadzone kompleksowo przez psychologów, logopedów, fizjoterapeutów i pedagogów. 

Kto może skorzystać z WWRD? 

  • Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
  • Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy 
  • Dzieci z opóźnionym rozwojem ruchowym 
  • Dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi 
  • Dzieci ze znacznymi wadami wzroku 
  • Dzieci z deficytami słuchu 

Pierwsza wizyta 

Terapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicami. Analizuje również opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby dostosować odpowiednie oddziaływania pedagogiczno-psychologiczne.