Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie komunikacji dziecka poprzez stopniowe usuwanie zakłóceń, które występują podczas porozumiewania się. 

Warto zgłosić się na terapię, jeśli u dziecka występują trudności: 

  • z rozwojem mowy 
  • z upośledzeniem słuchu 
  • z nieprawidłową budową języka lub zniekształceniem zgryzu 
  • z mową, a dokładniej jeśli występują wady wymowy 
  • z wolniejszym przebiegiem rozwoju psychomotorycznego lub emocjonalnego dziecka 
  • z porozumiewaniem się, np. jąkaniem 

Pierwsza wizyta 

Terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicem. Zbiera informacje dotyczące rozwoju mowy i rozwoju ruchowego dziecka. Dokonuje również obserwacji dziecka i na tej podstawie dobiera indywidualne oddziaływania terapeutyczne.