Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna ma na celu zrozumienie i poznanie przyczyn zachowań manifestowanych przez dziecko. Terapia dostarcza narzędzi do radzenia sobie z przeżywanymi trudnościami oraz zapewnia wsparcie zarówno dzieciom, jak i całej rodzinie, która pragnie pomóc zmagającemu się z trudnościami dziecku.  

Warto zgłosić się na terapię, jeśli u dziecka występują trudności: 

  • z radzeniem sobie ze złością 
  • w kontakcie z rówieśnikami 
  • w kontaktach społecznych, np. z nieśmiałością 
  • z niewspółmiernym do rówieśników rozwojem 
  • z samooceną 
  • z odbieraniem krytyki 
  • z radzeniem sobie z aktualną, trudną sytuacją życiową 

Pierwsza wizyta 

Pierwsza konsultacja odbywa się z rodzicami. Psycholog zbiera wywiad, pyta o powód zgłoszenia dziecka na terapię oraz poznaje oczekiwania rodziców. W kolejnych konsultacjach bierze już udział wyłącznie dziecko.