Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to długotrwałe oddziaływania nastawione na pomoc dziecku, których celem jest niwelowanie trudności i objawów niepowodzeń szkolnych. W terapii dąży się do kompleksowego rozwoju zdolności poznawczych, percepcyjno-motorycznych oraz wspomagania realizacji obowiązku szkolnego.  

Warto zgłosić się na terapię, jeśli u dziecka występują trudności: 

  • w nauce, szczególnie w nauce pisania i czytania (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia) 
  • z pamięcią i koncentracją uwagi 
  • z integracją sensoryczną 
  • w zakresie orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej 
  • z realizowaniem czynności manualnych 

Pierwsza wizyta 

Terapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicami. Dokonuje również obserwacji dziecka i na podstawie zgromadzonych informacji proponuje konkretne oddziaływania terapeutyczne, celem poprawy jego funkcjonowania.