O OREW

Misja

Idea powstania Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego zrodziła się z doświadczeń, marzeń oraz chęci kompleksowej pomocy. Pragniemy tworzyć kawałek innego świata, który ułatwi funkcjonowanie rodzinom, stającym przed wyzwaniami wychowywania dziecka z niepełnosprawnością. 

Misją OREW i jego pracowników jest stworzenie miejsca, które oferuje realne wsparcie dla całych rodzin. W OREW rządzi wiara w siłę i skuteczność nauczania funkcjonalnego, czyli przygotowanie wychowanków do godnego, aktywnego, i na miarę możliwości, niezależnego życia w społeczeństwie. 

Wizja

Wizją Ośrodka Rehebilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego jest tworzenie miejsca funkcjonującego na nowych zasadach. Realizujemy marzenie o przestrzeni przepełnionej pozytywną atmosferą, gdzie zwyczajne staje się nadzwyczajne, a każdy może odnaleźć coś wartościowego dla siebie, a nawet i samego siebie. 

Będziemy nieustannie dążyć do tego, by być placówką, w której: 

  • z otwartością przyglądamy się potrzebom naszych wychowanków, by wspomagać ich indywidualny rozwój i odkrywać ich indywidualne zdolności, 
  • zapewniamy wychowankom możliwość zdobywania nowych szczytów w ich rozwoju psycho-fizycznym, 
  • specjaliści wybierają najbardziej optymalną terapię dla wychowanka oraz opracowują i realizują programy, mając na uwadze funkcjonalne podejście do nauczania, 
  • pracownicy OREW aktywnie i systematycznie współpracują z rodzicami/ opiekunami, wierząc, że najcenniejsza dla naszych wychowanków jest rodzina, 
  • priorytetem dla pracowników OREW jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji oraz reprezentowanie najwyższych postaw etycznych 

Sprawdź warunki przyjęcia do OREW: Rekrutacja do OREW